Türk-Amerikan İlişkilerinde Psikolojik Kırılma Noktası

Tamiri ve telafisi gayr-ı mümkün kırılma noktaları, ister devletler arası, isterse kişiler arası ilişkilerde olsun, bir mihenk taşı oluşturur. O kapıdan bir kez girildi mi, geri dönmek artık çok zordur.