Biyolojik Bir Silah Olarak Açlık: Türkiye’nin Yeni Rejim Politikası

Ağaç kökü yemeye mahkum edilenlerin ülkesinde açlık, rejimin muhaliflere yönelik olarak kullandığı, öldürmeyen ama süründüren biyolojik bir silahtır.

Abdullah Ayasun

--

“Ağaç kökü yiyin.”

İktidar partisinin yerel bir yetkilisinin darbe akabinde muhtemelen gayr-ı ihtiyari sarfettiği bu sözler, bu dönemin rejim politikasını özetleyen ve kini yeni din olarak benimseyenlerin bilinçaltını ortaya koyan özlü bir ifade. Rastgele söylense de münferit bir bakış açısını yansıtmaz; bir bireyin ani öfke patlaması sonucu, kendinden yardım isteyen, eşi hapiste olan çocuklu bir kadını terslemesi değil sadece mevzuu.

Yaşadığımız dönemin bütün hikayesini sembolize eder bu cümle. Yüzlerce doktora tezinin post-2016 sürecini tahlil etme kapasitesine mukabil bütün analitik ve mantıksal çabayı tek bir cümlede halleder, bu jeneriklik ifade.

Çünkü sarfedilen sözler lafızda kalmamış, dört yıl her Allahın günü bilfiil icra edilmiş ve edilmektedir. Yani insanları ağaç köküne mahkum etmek isteyen, açlığı biyolojik bir silah olarak kullanan bir rejim politikası var karşımızda.

Türkiye halkı, ülke tarihinde 1990larda Güneydoğuda bazı köylere uygulanan gıda ambargosu ile karşılaşır. İlk defa 2009'da dönemin başbakanı Erdoğan’ın Diyarbakır’daki bir mitingde itiraf ettiği uygulama, Devletlünün gerektiğinde insanları açlıkla terbiye etme noktasında herhangi bir ahlaki ve etik kaygı gütmediğini ifşa eder. PKK’nın kırsaldaki lojistik kaynaklarını etkisiz hale getirme ve hareket alanını kısıtlama amaçlı uygulanan gayr-ı insani politikanın değişik bir versiyonu ulusal ölçekte yeniden karşımıza çıkar.

İzmir’de eşleri hapiste olan ailelere yardım eden, çoğu kadın 66 kişinin ters kelepçe ile tutuklanması, iktidar partisinin açlığı bilinçli bir kitlesel silah ve politika olarak uyguladığının en büyük kanıtı. Geçen sene İngilizce yazılan bir denemede meseleye temas ettiğimiz…

--

--

Abdullah Ayasun

Boston-based journalist and writer. Columbia Graduate School of Journalism. 2023 WHCA Scholar. On art, culture, politics and everything in between. X: @abyasun